Białostockie Centrum Edukacji

Adres: ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok; tel.: +48 85 651 58 55
e-mail: sekretariat@bce.edu.pl